Vår affärsidé

Vår affärsidé är att sy markisduk och screen till markisdetaljister, av hög kvalitet och med kort leveranstid.
Vi skall utveckla tillverkningsprocessen kontinuerligt, genom förbättrad maskinpark och fördjupade branschkunskaper.
Sunteam AB är medlem av Svenska Solskyddsförbundet .