Serge Ferrari

Sunteam AB är distributör av Ferrari soltis i Sverige och Norge sen 2009. Stort lager och moderna maskiner ger våra kunder snabba leveranser. Vår svets kan i ett moment svetsa upp till 6 meter med eller utan zip.

Familjeföretaget Serge Ferrari har haft en långsiktig, stadig tillväxt sedan 1973. Produktions anläggningar i Frankrike, Schweiz och Italien och många dotterbolag över hela världen. De omsätter 156 M € och har 630 anställda.
För mer information om Serge Ferrari se www.sergeferrari.com